ارکستر سمفونیک تهران به روی صحنه می رود

اشتراک گذاری :
خبر های ارکستر سمفونیک تهران

ارکستر سمفونیک تهران به رهبری لوریس چکناواریان در حمایت از مؤسسات خیریه نیمهدوم اردیبهشت در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

ارکستر سمفونیک تهران بنا به وظیفه انسانی واجتماعی خود اقدام به اجرای برنامه به منظور حمایت از فعالیت‌های انسان دوستانه مؤسسات خیریه کرده است.

بر همین اساس و طبق توافق صورت گرفته بین بنیاد رودکی و وزارت کار وامور اجتماعی و سازمان بهزیستی کل کشور، ارکستر سمفونیک تهران به رهبری “لوریس چکناواریان” نیمه دوم اردیبهشت در تالار وحدت روی صحنه خواهد رفت.

ارکستر سمفونیک تهران در حالی به روی صحنه خواهد رفت که هنوز رهبر و مدیر هنری این ارکستر معین نشده است و «چکناواریان» با حضور افتخاری خود این ارکستر سمفونیک را رهبری میکند.

شایان ذکر است که عواید به دست آمده از این اجرا به خیریه اختصاص خواهد یافت.

اشتراک گذاری :

پاسخ دهید