Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
گروه «پالت» به روی صحنه خواهد رفت
شنبه ۵ دی ۱۳۹۴

گروه «پالت» به روی صحنه خواهد رفت

گروه موسیقی «پالت» پس از مدت ها انتظار این بار در برج میلاد تهران به روی صحنه خواهد رفت.