Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
رپ یا گفتآواز ؟؟؟
دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴

رپ یا گفتآواز ؟؟؟

رادیو پارسی – کیاوش صاحب‌نسق : مهم‌ترین وظیفه واژه‌گزینى در حوزه موسیقى آموزش و فرهنگ‌سازى عموم در متون غیرتخصصى و یکدست کردن واژه‌گزینى در متون تخصصى است تا با کمک آن ضمن پاس‌داشت زبان فارسى، انعطاف‌پذیرى، امکانات ساخت و تعمیم واژه‌ها و جوشش ساختارى زبان فارسى در آن‌ها ارتقا یابد و درک مفهومى واژه‌ها تا حد امکان بدون واسطه می‌سر شود. چند ماه پیش و دوباره در […]