Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
بابک جهانبخش به روی صحنه خواهد رفت
پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴

بابک جهانبخش به روی صحنه خواهد رفت

بابک جهانبخش خواننده موسیقی پاپ کشورمان پس از استقبال کم نظیر هوادارانش بار دیگر در تهران به روی صحنه خواهد رفت.