Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
کنسرت مهدی احمدوند در ماهشهر لغو شد…
دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

کنسرت مهدی احمدوند در ماهشهر لغو شد…

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : پس از لغو کنسرت مسعود شعاری و حسین علیشاپور در ماهشهر، اجازه برگزاری کنسرت مهدی احمدوند در این ماهشهر نیز داده نشد تا بار دیگر شاهد لغو کنسرتی دیگر در این شهر باشیم. مهدی احمدوند که قرار بود در شهرستان ماهشهر روی صحنه برود و به اجرای برنامه بپردازد، اجازه برگزاری برنامه در این شهر را پیدا نکرد و […]