Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
خداحافظی چاوشی با دنیای مجازی
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴

خداحافظی چاوشی با دنیای مجازی

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : محسن چاوشی خواننده قطعه “مادر” در اتفاقی عجیب تمام صفحه های شخصی خود را در تمامی شبکه های اجتماعی حذف کرد. چاوشی در پی انتقادات و برخی اتفاقات در چند روز گذشته باعث شدتا چاوشی با حذف تمام صفحات شخصی اش در فضای مجازی بار دیگر از نظرها دور شود . برخی اتفاقات از جمله گفت و گوی صریح […]