Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
کنسرت های بهاری ادامه دارد
یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۵

کنسرت های بهاری ادامه دارد

پس از کنسرت های نوروزی شماری از خوانندگان موسیقی برگزاری کنسرت های بهاری موسیقی در روزهای باقی مانده از فروردین و نیز اردیبهشت ماه امسال ادامه خواهد داشت. پس از پایان تعطیلات نوروزی و سفرهای عیدانه نیز شماری از خوانندگان و گروه های موسیقی ایران همچنان مشغول سفر به شهرهای گوناگون هستند تا کنسرت های خود را به روی صحنه ببرند.شماری از کنسرت های اهالی […]