Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
شکوهی «تا نفس هست» را به روی صحنه برد
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴

شکوهی «تا نفس هست» را به روی صحنه برد

شهرام شکوهی خواننده آلبوم تا نفس هست در جدیدترین کنسرت موسیقیایی خود آلبوم “تا نفس هست” را در تهران اجرا کرد.