Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
رستاک در تجلیل از محیط زیست کنسرت برگزار می کند
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴

رستاک در تجلیل از محیط زیست کنسرت برگزار می کند

محمد میرزایی دبیر کمیته محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری یک کنسرت موسیقایی ویژه محیط زیست با معرفی چای ماسوله توسط گروه موسیقی رستاک خبر داد.