Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
بزرگداشت دو بانوی هنرمند در یک کنسرت موسیقی
یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴

بزرگداشت دو بانوی هنرمند در یک کنسرت موسیقی

بزرگداشت “پروین صالح”، نوازنده پیشکسوت ویولن و قیچک و زنده یاد “مستوره اردلان” شاعر و تاریخ نگار در کنسرت پیش روی گروه موسیقی “ژیوار” برگزار می‌شود.