Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
خاطراتی از مشکاتیان که زنده شدند
پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴

خاطراتی از مشکاتیان که زنده شدند

مدیرعامل خانه موسیقی در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس «شصت سال با پرویز مشکاتیان» در فرهنگسرای نیاوران اظهار کرد هر روز که از درگذشت این هنرمند می گذرد بیشتر متوجه می شویم چه کسی را از دست داده ایم.