Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
پرسی اسلج چهره مشهور خوانندگی درگذشت
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴

پرسی اسلج چهره مشهور خوانندگی درگذشت

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : پرسی اسلج خواننده سبک آر اند بی بر اثر سرطان کبد در باتن روج لوییزیانا در ۷۴ سالگی درگذشت.