Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
پرونده پروژه از پارس تا خزر فعلا مختومه است
شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴

پرونده پروژه از پارس تا خزر فعلا مختومه است

رادیو پارسی – مهسا شفیع : خشایار اعتمادی خواننده موسیقی پاپ کشورمان اعلام کرد فعلا پرونده پروژه فرهنگی هنری «از پارس تا خزر ایران نشسته است» مختومه است. به گزارش رادیو پارسی به نقل از مهر ، درباره سرنوشت پروژه فرهنگی هنری «از پارس تا خزر ایران نشسته است» اینگونه توضیح داد: درباره جزییات پروژه «از پارس تا خزر ایران نشسته است» طی این دو سال […]