Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
یک سمفونی نشان حمل و نقل ایران می‌شود
یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

یک سمفونی نشان حمل و نقل ایران می‌شود

وزیر راه و شهرسازی از توافق این مجموعه دولتی با لوریس چکناواریان برای ساخت سمفونی «سلام» با هدف معرفی حمل و نقل کشورمان در ایران و خارج خبر داد.