Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
هوتن شکیبا بازیگر نمایش «سوراخ»: در حرفه ی بازیگری رویاپردازی معقول و جایز نیست
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

هوتن شکیبا بازیگر نمایش «سوراخ»: در حرفه ی بازیگری رویاپردازی معقول و جایز نیست

درچند سال اخیر نسل جوانی که وارد تئاتر شدند، افرادی بودند که عاشق تئاتر بودند، کسانی که فارغ از مسائل و دغدغه های مالی، تلاش کردند، صبوری کردند، از نقش های مکمل آغاز کردند تا به جایگاهی قابل تقدیر ودرست برسند. به جایگاهی که امروز مخاطب می تواند با توجه به حضور این نسل در نمایش های مختلف با اطمینان بگوید، قرار است اثری خوب […]