Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
در اتفاقی جدید، صدای نقاشی‌ ها هم شنیدنی شد
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

در اتفاقی جدید، صدای نقاشی‌ ها هم شنیدنی شد

آیا تا کنون به این فکر کرده اید که صدای حرکت قلم مو روی بوم نقاشی را بشنوید؟ هنرمندان نمایشگاه «آوانماها» که در گالری ملی لندن برگزار شده دقیقاً قصد چنین کاری را دارند.