Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
اتمام چهارمین جشنواره همساز
چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴

اتمام چهارمین جشنواره همساز

به گزارش رادیو پارسی چهارمین جشنواره دانش‌آموزی ˝همساز˝ با حضور تقی‌ضرابی، نادر مرتضی‌پور، مجید درخشانی، وارطان ‌ساهاكیان، كریم ‌قربانی، محمدرضا آزادفر و حمیدرضا دیبازر برگزار شد.