Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
سال هاست که موسیقی کوچه بازاری بیشتر از موسیقی رسمی طرفدار دارد
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

سال هاست که موسیقی کوچه بازاری بیشتر از موسیقی رسمی طرفدار دارد

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : نیما مسیحا و حامی مهمان کارگاه ترانه بابک صحرایی در روز دهم اردیبهشت ۱۳۹۴ بودند و این جلسه از کارگاه ترانه با حضور دو خواننده مطرح موسیقی برگزار شد. حامی، نیما مسیحا و بابک صحرایی در این جلسه ضمن نقد و بررسی ترانه‌های هنرجویان و بیان مطالب آموزشی در مورد ترانه، درباره وضعیت ترانه و موسیقی امروز نیز به […]