Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نادر مشایخی : مشغول مطالعه درباره نوحه‌ها هستم
سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴

نادر مشایخی : مشغول مطالعه درباره نوحه‌ها هستم

رهبر ارکستر فیلهارمونیک شهر تهران در تشریح تازه ترین فعالیت های این مجموعه از اقدامات خود برای ثبت و ضبط نوحه‌های قدیم عهد قاجار در قالب چند بسته موسیقایی خبر داد.