Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
تک آهنگ یراحی به خاطر اوضاع مردم خوزستان
سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴

تک آهنگ یراحی به خاطر اوضاع مردم خوزستان

مهدی یراحی، خواننده جنوبی کشورمان، در اقدامی قابل تحسین، به حمایت از زادگاهش، اثری را منتشر کرد