Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نمایش واریاسیون در تماشاخانه باران به روی صحنه رفت
جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمایش واریاسیون در تماشاخانه باران به روی صحنه رفت

به گزارش رادیو پارسی نمایش واریاسیون به کارگردانی مرتض جلیلی دوست چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت در تماشاخانه باران واقع در خیابان فلسطین به روی صحنه رفت متن این نمایش کاری متشکل از همکاری مرتضی جلیلی دوست و صبا نجاتی می باشد بازیگران این نمایش عبارت اند از : هدیه اصفهانی , بهداد بلیغ فر , یاسمین پناهی , نغمه خدایی , سارا شاهرودیان , رضا شهرا […]