Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
پیشی گرفتن اختلافات مالی در نشست خبری “مرتضی پاشایی”
چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴

پیشی گرفتن اختلافات مالی در نشست خبری “مرتضی پاشایی”

نشست خبری آلبوم «اسمش عشقه» مرتضی پاشایی که قرار بود برای رفع برخی ابهام‌ها درباره این آلبوم برگزار شود، در حالی که هیچ‌کدام از اعضای خانواده پاشایی در آن حضور نیافتند، حاشیه‌های بیشتری را ایجاد کرد.