Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نادر مشایخی : مشغول مطالعه درباره نوحه‌ها هستم
سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴

نادر مشایخی : مشغول مطالعه درباره نوحه‌ها هستم

رهبر ارکستر فیلهارمونیک شهر تهران در تشریح تازه ترین فعالیت های این مجموعه از اقدامات خود برای ثبت و ضبط نوحه‌های قدیم عهد قاجار در قالب چند بسته موسیقایی خبر داد.

نادر مشایخی میخواهد خشونت دریا را تجربه کند
پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

نادر مشایخی میخواهد خشونت دریا را تجربه کند

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : نشست گفت و شنودی درباره قطعه دریا «کلود دبوسی» شنبه ۲ خرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. نشست گفت و شنودی درباره قطعه دریا «کلود دبوسی» با حضور نادر مشایخی شنبه ۲ خرداد در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. کلود دبوسی به یک ماهیگیر پول می دهد تا برای او صدای طوفان در ساحل بریتنی را به عنوان […]