Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
موضع متناقض قوه ها در مورد لغو کنسرت ها
چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۴

موضع متناقض قوه ها در مورد لغو کنسرت ها

رادیو پارسی – مریم رحیمی : سخنگوی وزارت ارشاد گفت: ما معتقدیم که موضع گیری رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در خصوص لغو کنسرت‌ ها اظهارات مقابل و معارضی نیست و هر کدام از این بزرگواران از منظری به این موضوع ورود کردند. به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری حسین نوش آبادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز سه شنبه ۹ […]