Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
محسن شریفیان در دانشگاه تورنتو می نوازد
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

محسن شریفیان در دانشگاه تورنتو می نوازد

رادیو پارسی – آرمین اسرافیلی : محسن شریفیان نويسنده و پژوهشگر موسيقى بوشهر در ادامه فعاليت‌هاى خود در كانادا، به دعوت دانشگاه «تورنتو» به سخنرانى و اجراى موسيقى بوشهرى خواهد پرداخت. دانشگاه تورنتو (UofT) كه برترين دانشگاه در كانادا به شمار مى رود، رتبه هفتم آموزش و تحقيق را در جهان دارا است و اين نشست موسيقايى نیز به دعوت کانون ایرانیان اين دانشگاه برگزار می‌شود. اولین […]