Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
ما با تلوزیون به کجا می رویم و تا کی بدهکاریم
سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵

ما با تلوزیون به کجا می رویم و تا کی بدهکاریم

تا قبل از مهاجرت های کوچک و بزرگ یا ممنوع الکاری و بیکاری معروفترین و یا تاثیرگذارترین چهره های تلوزیونی ، تا پیش از آغاز دهه 90 و افزایش کسری بودجه سازمان صدا و سیما و تا پیش از افزایش قارچ گونه شبکه های تلوزیونی جدید در رسانه ملی هیچوقت سازمان صدا و سیما تا این اندازه درگیر حرکت در دایره پخش سریال ها و […]