Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
کاش دچار توهم شهرت نشویم
سه شنبه ۷ مهر ۱۳۹۴

کاش دچار توهم شهرت نشویم

سید شهرام جلیلی ترانه سرای قطعه هوای خونه پس از انتشار این قطعه سکوت خود را شکست و توضیحاتی از شروع فعالیت خود و ادامه همکاریش در موسیقی خبرداد.