Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
آیینه دیدار منتشر شد
سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴

آیینه دیدار منتشر شد

شویراد بعد از سالها مطالعه در زمینه آواز و شعر و همچنین تدریس آاوز اولین قطعه خود را با نم آیینه دیدار منتشر کرد.