Friday 2 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
چه کسی به موسیقیدان تُرک مجوز نداد؟
چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴

چه کسی به موسیقیدان تُرک مجوز نداد؟

حاشیه‌های مربوط به کنسرت رهبر ارکستر ترکیه در ایران هرچند هنوز با صحبت‌های متناقض همراه است…