Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
چه کردند با تو زیر تیغ جراحی/ افکار عمومی در انتظار اعلام نتیجه پرونده پزشکی کیارستمی
پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

چه کردند با تو زیر تیغ جراحی/ افکار عمومی در انتظار اعلام نتیجه پرونده پزشکی کیارستمی

چرا عباس شعر، فیلم و قصه ناگهان، و ناباورانه افتاد!؟ دقیقا چه اتفاقی افتاد که عباس قصه، شعر و نقاشی از پا انداخت شد؟ صدای محسن چاوشی میپیچد. «چ کردی با خودت چاوش خون خاک بی زائر؟ چ کردی با خودت بغض خیابون های بی عابر؟ موذن زاده داره رو مزارت نوحه میخونه چه کردی با خودت آوازه خون شهر بی شاعر؟» اما عباس کیا رستمی […]