Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
انجمنی از بانوان مستقل [نمایش]
دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۵

انجمنی از بانوان مستقل [نمایش]

نمایش «انجمن بانوان مستقل» به کارگردانی سهیل میرزاده به روی صحنه سالن ارغنون رفت. به گزارش رادیو پارسی این نمایش که نوشته ی یکی از نویسندگان تحصیل کرده و خوش قریحه ی کشورمان جناب است از تاریخ ۱۷ خرداد ماه لغایت ۳ تیر ماه میزبان علاقه مندان خواهد بود. انجمن بانوان مستقل، نمایشی است فارغ از جبر جغرافیایی و همچنین شخصیت‌سازی‌های فردی. کاراکترها اسم ندارند […]