Wednesday 7 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
بازیگرانی که ابر قهرمان شدن را دور انداختند
جمعه ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

بازیگرانی که ابر قهرمان شدن را دور انداختند

فیلم هایی که در آنها یک شخصیت همه جهان را نجات می دهد ، کلیشه ای که همیشه برای مردم محبوب بوده و این محبوبیت در بین مردم باعث شده که این فیلم ها پرفروش باشند و به طبع بازیگران زیادی علاقه مند به حضور در آنها باشند ، اما در این میان بازیگران مشهوری هم بودند که با دریافت پیشنهاد رسمی برای بازی در […]