Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
کنسرت محمدرضا شجریان در ترکیه لغو شد
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

کنسرت محمدرضا شجریان در ترکیه لغو شد

کنسرت استاد محمدرضا شجریان که طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود روز ۱۳ شهریورماه سال جاری (چهارم سپتامبر) در شهر استانبول ترکیه برگزار شود، لغو شد.