Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
کمبود بودجه را به علی رهبری گفته بودیم
شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

کمبود بودجه را به علی رهبری گفته بودیم

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در پی لغو کنسرت‌های ارکستر سمفونیک تهران توسط مدیر هنری این مجموعه، توضیحاتی را ارائه داد.