Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
اولین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در سال جدید برگزار شد
پنجشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

اولین اجرای ارکستر سمفونیک تهران در سال جدید برگزار شد

رادیو پارسی – حمید جان بزرگی : ارکستر سمفونیک تهران، به رهبری «علی رهبری» در اولین برنامه سال جدیدِ خود، سمفونی شماره ۵ بتهوون و سرناد برای ارکستر زهی اثر چایکوفسکی را در حالی اجرا کرد که بخش مهمی از نوازندگانِ این ارکستر تغییر کرده و نوازندگان جدیدی به آن اضافه شدند. رهبری پیش از اجرای برنامه، این نوید را داده و گفته بود که از […]