Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
«تال» در تهران به دیدار دوستدارانش می رود
دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

«تال» در تهران به دیدار دوستدارانش می رود

نوازنده و خواننده پیشکسوت موسیقی لرستان از برگزاری چند کنسرت ویژه همراه با هنرمندان پیشکسوت و صاحب نام موسیقی در تهران، شهرستان ها و کشور بلژیک خبر داد.