Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
لبخندی دیگر از تهران با اجرای پالتی ها
شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۴

لبخندی دیگر از تهران با اجرای پالتی ها

گروه موسیقی «پالت» پس از مدت ها انتظار برای اولین بار در سالن همایش های «برج میلاد» در تهران به روی صحنه رفت.