Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نمایش بی شعوری به روی صحنه رفت
پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵

نمایش بی شعوری به روی صحنه رفت

نمایش «بی‌شعوری» که اقتباسی از کتاب «بی‌شعوری» نوشته دکتر خاویر کرمنت و ترجمه محمود فرجامی است از روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۹۵ در سالن استاد خسرو شکیبایی تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه آغاز شده است. اجرای عمومی نمایش «بیشعوری» که اقتباسی از کتاب «بیشعوری» نوشته دکتر خاویر کرمنت و ترجمه محمود فرجامی است از روز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۹۵ در سالن استاد خسرو شکیبایی […]