Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
نقدی بر تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد به کارگردانی محمد رضا ستاری
شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

نقدی بر تئاتر پچ پچه های پشت خط نبرد به کارگردانی محمد رضا ستاری

موضوع نمایش جنبه سیاسی ملیتی دارد یعنی استفاده ازالمان ها و فاکتور هایی که در آن رنگ و لعاب سیاست و قومیت مذهبی را برخورداراست. در این کار شاهد حضور چندین قشر مختلف اعتقادی سیاسی بودیم که در قالب سرباز مشغول حفاظت از قسمتی از مرز بودند. اول این که جدایی از نمایشنامه خوب و قوی که این کار داشت از جنبه ایی دیگر کارگردانی […]