Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
دیدن و ندیدن/ نگاهی به فیلم عادت نمی کنیم
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

دیدن و ندیدن/ نگاهی به فیلم عادت نمی کنیم

«عادت نمی کنیم» دومین ساخته ی ابراهیم ابراهیمیان ، فیلمی است اجتماعی در مورد یک استاد دانشگاه که بر اثر سوتفاهمی جریان عادی زندگی اش بهم می خورد. «عادت نمی کنیم» فیلمی خوش ساخت و روان است. به دلیل پیروی از سبک فیلم سازی اصغرفرهادی . ابراهیمیان دقیقا از همان فضا، ساختار و حتی قصه ی شبیه «درباره الی»  برای «عادت نمی کنیم» بهره برده […]