Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
عامر مسافر آستانه کارگردان نمایش (صور اسرافیل):متن این نمایش برای مخاطب جذاب خواهد بود
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵

عامر مسافر آستانه کارگردان نمایش (صور اسرافیل):متن این نمایش برای مخاطب جذاب خواهد بود

صبح روز سه شنبه نشست خبری نمایش صور اسرافیل با حضور عامر مسافر استانه کارگردان، سیاوش پاکراه نمایش نامه نویس، کاظم سیاحی و ایلیا نصراللهی بازیگران، حسن جودکی مدیر تولید و آوا فیاض مدیر روابط عمومی و تبلیغات و با حضور تعدادی از اهالی رسانه برگزار شد. عامر مسافر استانه در ابتدای صحبت در مورد این نمایش و داستان خود گفت: این متن از یک […]