Saturday 3 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
شاعر قطعه «افسار» پیدا شد
جمعه ۲ بهمن ۱۳۹۴

شاعر قطعه «افسار» پیدا شد

شاعر ترانه «افسار» محسن چاوشی که سراینده آن ابتدا به اشتباه استاد شهریار معرفی شده بود، پس از حواشی ایجادشده در این روزها اظهاراتی را مطرح کرد.