Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
رضا صادقی: قول می‌دهم قلیانم را بشکنم
شنبه ۵ دی ۱۳۹۴

رضا صادقی: قول می‌دهم قلیانم را بشکنم

ضا صادقی با انتشار عکسی از خودش در حال کشیدن قلیان به هوادارانش قول داد تا قلیان نکشد و قلیانش را بشکند. او از طرفدارانش خواست آنها هم به هر نوع دود و دم نه بگویند.