Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
شروع شیمی درمانی بهنام صفوی
پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴

شروع شیمی درمانی بهنام صفوی

شروع شیمی درمانی بهنام صفوی خواننده پر طرفدار موسیقی پا کشورمان همه را شگفت زده و ناراحت کرد .