Sunday 4 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
داستان ها تکرار می شوند/ نگاهی بر فیلم بارکد
سه شنبه ۱ تیر ۱۳۹۵

داستان ها تکرار می شوند/ نگاهی بر فیلم بارکد

مصطفی کیایی ثابت کرده است که هیچ وقت نباید انتظار یک فیلم متفاوت از لحاظ ساختار و سبک ، روایت داستان و کارگردانی نسبت به اثار دیگرش از او داشته باشیم. انگار قرار است با هر بار دیدن فیلم های کیایی فقط شاهد تکراری از ساخته های قبلی او با اندکی تغییر باشیم. بارکد عنوان جدیدترین اثر کیایی است که به تازگی اکران شده است. […]