Tuesday 6 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
ساعت بیست در قشقایی
دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

ساعت بیست در قشقایی

در عصرگاه پانزدهم فروردین با حضور هنرمندان و سیاسیون محترم نمایش ساعت ۲۰ در سالن قشقایی تئاتر شهر افتتاح شد. سالن قشقایی که امروز میزبان بزرگانی چون احمد مسجد جامعه ای ، حسین پاکدل ، حمیدرضا صدر ، دکتر محمود عزیزی ، دکتر رحمت امینی ، اسماعیل خلج ، استاد پرویز شکری ، نادر مشایخی ، رضا بابک ، آتش تقی پور ، دکتر دلخواه […]