Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
جمعه هامیهمان «چای زغالی» مسعود تقی زاده شوید
یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

جمعه هامیهمان «چای زغالی» مسعود تقی زاده شوید

مسعود تقی‌زاده؛خواننده جوان و خوش‌ ذوق عرصه موسیقی پاپ کشورمان در جدیدترین فعالیت خود، با برنامه «چای زغالی» میزبان علاقه مندان موسیقی پاپ در خانه های خود می شود.