Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
چکناواریان : ارکستر سمفونیک تهران باید یک مدیر هنری داشته باشد
شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۵

چکناواریان : ارکستر سمفونیک تهران باید یک مدیر هنری داشته باشد

آهنگساز و رهبر پیشکسوت ارکستر موسیقی اظهار کرد : مهم نیست ارکستر سمفونیک تهران ٨٠ ساله است ، زیرا کیفیت بر همه چیز اولویت دارد.متاسفانه ارکستر سمفونیک در فعالیت اخیر خود به جای قدم برداشتن دوید. لوریس چکناواریان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه موافق با تشکیل شورای فنی در ارکستر سمفونیک هست یا خیر؟ گفت: ارکستر همیشه باید یک مدیر هنری داشته باشد […]