Thursday 8 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
برای همه آدم‌ها و اتفاقاتی که این روزها خواب شیرین راه‌اندازی دوباره ارکستر سمفونیک را به کابوس بدل می‌کنند؛
سه شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

برای همه آدم‌ها و اتفاقاتی که این روزها خواب شیرین راه‌اندازی دوباره ارکستر سمفونیک را به کابوس بدل می‌کنند؛

رادیو پارسی – سما بابایی : آن زمان که ارکستر ۸۰ ساله در دولتی از هم پاشید که وضعیت موسیقی مثل خیلی چیزهای دیگر در آن نشانی از روشنی نداشت، راه‌اندازی دوباره‌اش شبیه یک رویا به نظر می‌رسید. ارکستر چند سال قبل از آن هم البته فقط «بود» برای اینکه «بوده باشد». کسی هم انتظار خارق‌العاده‌ای از آن نداشت. قرار نبود با ارکسترهای مهم دنیا که […]