Monday 5 December 2016
کنسرت عماد طالب زاده
کُر شهر تهران آلبوم تولید می‌کند
پنجشنبه ۹ مهر ۱۳۹۴

کُر شهر تهران آلبوم تولید می‌کند

سرپرست گروه کُر شهر تهران از همکاری این مجموعه و چند گروه دیگر در کنسرت های آینده ارکستر سمفونیک تهران به مدیریت هنری علی رهبری خبر داد.